Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-02 02:20:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jeg er i gang med at forberede en præsentation, som skal vise mine kunder hvor mange gebyrer de betaler af deres investeringer, konsekvenserne af disse gebyrer over tid, og udførelsen af deres investeringer i forhold til benchmarks. Jeg ønsker hjælp med formatering, herunder mit logo, og tilføjelse af diagrammer som får præsentationen til at fremstå professionelt og engagerende.

Den ideelle kandidat skal tage det arbejde jeg har lavet, og forbedre skabelonen, flytte data fra excel diagrammer til diagrammer i en powerpoint præsentation, således at processen med at færdiggøre præsentationerne er meget nemmere (og mindre tidskrævende).

Jeg ønsker dette arbejde udført hurtigt.